image of the organisation

Interfem

Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med vår organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Med rasifierade menar vi personer som riskerar att bli/eller blir utsatta för rasism på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet. Hör av er om ni har frågor, idéer eller funderingar. Vill du veta mer kolla in vår hemsida.

Vill du engagera dig? detta gör du enkelt genom våra aktiva lokala-medlemsgrupper som träffas och gör aktiviteter tillsammans. Vill du veta mer om Interfems lokala medlemsgrupper mejla till din närmaste lokal-medlemsgrupp

Göteborg:  goteborg@interfem.se
Malmö: malmo@interfem.se
Stockholm: stockholm@interfem.se

Vill du veta mer om våra medlemsaktiviteter?
Kolla här: http://www.interfem.se/medlemsaktiviteter/
Du kan också ställa frågor till vår styrelseledamöter genom att maila till: styrelsen@interfem.se

Evenemang från denna arrangör