image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Reclaim Pride Stormöte: vad händer 2021?

Meeting Reclaim Pride 2021 30th of may 14.00-15.30 at Zoom
Reclaim Pride got fundings to organize either a Reclaim Pride festival or a Trans Awareness Week and also social hangouts. We need to decide what we want to organize during 2021. Later on it will be another meeting where we can discuss and decide other issues.

Agenda
13.45 Info about Reclaim Pride to persons new in the Reclaim Pride network.
14.00 Meeting starts. Introducing ourselves to each other.
14.10 Discussion in breakout rooms about what we want to organize during 2021.
14.20 Vote: Do we want to organize? Vote for one of following alternative:
a) No, not organize an event this year. b)Yes, Reclaim Pride festival
c) Yes, Trans Awareness Week
d) Yes, Reclaim Pride festival and social hangouts
e) Yes, Trans Awareness Week and social hangouts
f) Yes, only social hangouts
14.40 Vote: Do we wanna give the organizing group mandate to decide date, place and content for the event? Yes/No
14.50 Vote: Do we wanna encourage the organizing group to aim for a representation of 70% BIPOC among speakers/artists at the event? Yes/No
15.00 Creating working groups for the event. Group for starting a bankaccount.
15.15 Vote: Next meeting: date and who is organizing?
15.20 Closing of meeting

Email us to get the Zoom-link to the meeting and tell us the latest the 29th of may if you wanna join. reclaimpridegbg@gmail.com
If you are unable to join the meeting you can vote before the meeting if you email and ask for the link to the poll. Please let us know if you wanna contribute as a facilitator during the meeting or taking notes.

Stormöte Reclaim Pride 2021 30e maj kl 14-15.30 på Zoom
Reclaim Pride har fått projektbidrag för att arrangera antingen en Reclaim Pride festival eller Trans Awareness Week under 2021 samt sociala hangouts. Därför behöver vi besluta vad vi vill organisera under 2021 och under stormötet är de punkterna vad vi kommer hinna med. Framöver blir det fler stormöten då vi har tid att diskutera och besluta kring andra saker.

Dagordning:
13.45 Information för nya i nätverket Reclaim Pride.
14.00 Mötet startar och presentationsrunda av mötesdeltagare
14.10 Diskussion i smågrupper om vad vi vill organisera under 2021.
14.20 Omröstning: Vill vi organisera i år 2021? Rösta på ett av följande som vi fått projektbidrag för:
a) Nej, organisera inget event i år.
b) Ja, Reclaim Pride Festival
c)Ja, Trans Awareness Week
d) Ja, Reclaim Pride Festival och sociala hang outs
e)Ja, Trans Awareness Week och sociala hang outs
f) Ja, bara sociala hangouts.
14.40 Omröstning: Vill vi ge arrangörsgrupp mandat att bestämma datum, plats, innehåll för eventet? Ja/Nej
14:50 Omröstning: Vill vi uppmuntra arrangörsgruppen att ha 70% BIPOC-representation av de medverkande i programmet? Ja/Nej
15.00 Bildande av arbetsgrupper för eventet/eventen. Grupp för att starta bankkonto.
15.15 Omröstning: Datum för nästa stormöte och vem arrangerar?
15.20 Avslutande av mötet

Maila och anmäl er till reclaimpridegbg@gmail.com senast 29 maj för att få länk till mötet på Zoom.
Vill du vara mötesfunktionär exempelvis skriva protokoll eller hålla i mötet så maila oss!
Kan du inte närvara på mötet men vill rösta så maila för att få länk till omröstning.

Fler arrangörer