image of the organisation

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour

ATIM står för Ansvar, Tillit, Integritet och Mod. Vi är en idéburen organisation som startades 2004 i Malmö. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld. För att nå det arbetar vi stödjande, förebyggande och med påverkansarbete i olika former.  

Vår kärnverksamhet omfattar jourboenden för våldsutsatta kvinnor och deras barn och unga. Då inkluderas olika former av stödjande insatser och socialt arbete. ATIM arbetar utifrån ett barnperspektiv med stödjande verksamhet för de barn som kommer i kontakt med jouren.

Utöver jourverksamheten driver ATIM en öppenmottagning dit personer som har erfarenheter av våld i nära relation kan höra av sig för rådgivning och samtal. Det inkluderar även anhöriga, kollegor, arbetsgivare eller andra berörda. Vi kan även konsultera myndigheter och verksamheter som har frågor kring våld i nära relationer.  

ATIM är en kombinerad kvinno- och ungdomsjour, vilket innebär att jouren också fungerar stöttande och peppande gentemot unga. ATIM Ungdomsjour ger råd och stöd via mail, chatt och telefon, samt har verksamhet för unga som bor på våra skyddade boenden. Ungdomsjouren arbetar också förebyggande genom att prata om normer, könsroller och våld på skolor.

ATIM utbildar 10-20 volontärer per år för ideellt arbete i olika former. Jourverksamhet i form av samtal, rådgivning och socialt arbete utförs av anställd personal. Välkommen att kontakta oss.

Evenemang från denna arrangör