image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Barnets bästa i fokus

Den 1 januari 2020 började Barnkonventionen gälla som svensk lag. Hur säkerställs barns ungas rättigheter vid fall av diskriminering? Malmö mot Diskriminering arbetar med att utveckla en modell för att barn och unga ska få professionell hjälp – dialogmodellen. BRIS har genomfört en undersökning där över 1000 barn och unga ger sin syn i Barns och ungas röster om corona. Antidiskrimineringsbyrån Väst ger i Stillbild en lägesrapport av unga vuxnas situation ur ett diskrimineringsperspektiv.

Filmen #nonormal och hemsidan antidiskriminering.se presentas.

Medverkande:
Hillevi Brandt, jurist
Alka Khanna, regionombud, BRIS
Maria Jacobson, kommunikatör, Antidiskrimineringsbyrån Väst
Moderator: Annika Lindström, Antidiskrimineringsbyrån Väst
Barnets bästa i fokus har bedrivits av Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Väst med projektmedel från regeringen.

Anmälan:
info@malmomotdiskriminering.se för att få zoom-länk
Webbinariet teckentolkas

Fler arrangörer