image of the organisation

Malmö Ideella

Malmö Ideella är en paraplyorganisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö. Medlemskap i Malmö Ideella får den ideella förening, idéburna organisation, stiftelse, registrerade samfundet som är demokratisk och har verksamhet i Malmö.

Malmö Ideella vill skapa hållbar stad genom civilsamhället.
Vi vill främja samordning som möjliggör relation mellan medlemmar.
Vi vill främja social hållbarhet.
Vi vill vara resursskapande till civilsamhället.

Malmö Ideella har inget vinstsyfte, och är partipolitiskt och
religiöst obunden.

Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss. 

Läs mer Fler nyheter » malmoideella.se 

Evenemang från denna arrangör