image of the organisation

Kvinnofolkhögskolans stödförening

Kvinnofolkhögskolans stödförening är en ideell förening, öppen för alla kvinnor och transpersoner som i feministisk anda vill stödja och utveckla Kvinnofolkhögskolan. Föreningen är partipolitiskt obunden. Verksamheten varierar från år till år och medlemmarna har möjlighet att påverka programmet. Föreläsningar, filosofifrukostar och kurser har anordnats de senaste åren, ofta i samverkan med olika kvinno- och solidaritetsorganisationer. Föreläsningarna är öppna för alla.

Som medlem i Stödföreningen håller du kontakt med skolans verksamhet genom regelbundna informationsmail. Då kan du registrera dig, få ett lånekort och tillgång till skolans bibliotek och övriga lokaler. Du kan också ta initiativ till att tillsammans med andra bilda en grupp som använder skolan som sin mötesplats.

Årsavgiften till stödföreningen är 100 kronor och betalas in på PG 63 53 11-4

Evenemang från denna arrangör