image of the organisation

IOGT-NTO Stockholm

Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO Stockholms distrikt motsvarar Stockholms län. Här är vi snart 3000 medlemmar i 36 föreningar från Väddö i norr till Södertälje i söder. Vi arbetar inom tre verksamhetsområden: alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande och socialt arbete.

 

Evenemang från denna arrangör