image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

HBTQ och jämställdhet i arbetslivet

LO har en grundläggande uppgift att se till att arbetare har lika rättighets och skyldigheter på jobbet, och att arbetare inte ska ställas mot varandra av arbetsgivaren. Rättigheter och skyldigheter, liksom makt och inflytande, ska vara oberoende av klass, könstillhörighet, etnicitet eller sexuell läggning. Vi accepterar aldrig att människor spelas ut mot varandra. Inte i samhället i stort, inte på arbetsmarknaden, inte på den enskilda arbetsplatsen.

Nu anordnar LO-distriktet i Stockholms län ett seminarium på ämnet HBTQ och jämställdhet i arbetslivet. Vi får träffa Sanna Tefke från Kommunal och Tomas Kullberg från Byggnads som berättar om sina respektive perspektiv samt Lisa Bengtsson andre vice ordförande för LO. Samtalen leds av Silvia Kakembo från Arena opinion.

Länk till seminariet.

Fler arrangörer