image of the organisation

Neuroförbundet Malmö

Neuroförbundet Malmö är en lokalförening inom Neuroförbundet. Föreningen ser det som sin främsta uppgift att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och deras närstående.

Neuroförbundet Malmö är en service-, intresse- och kamratförening.

Föreningen har som mål att påverka myndigheter, politiker, beslutsfattare, sjukvårdspersonal och andra för att få till stånd en ökad insikt och förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och deras närståendes specifika svårigheter.

Ett prioriterat mål som vi arbetar aktivt för är att få en ökad tillgänglighet i samhället och samhällslivet.

För den som får ett neurologiskt sjukdomstillstånd blir diagnosen ofta en chock. De som är långvarigt sjuka riskerar att bli isolerade. Träffar under mottot Lär känna varandra riktar sig speciellt till nya medlemmar.

Vi har som målsättning att ge råd, stöd och information åt alla medlemmar om deras sjukdomstillstånd, bland annat genom kurser och temadagar. Vi ser det som en viktig uppgift att stödja våra medlemmar i kontakter med myndigheter och serviceorgan. I frågor som rör neurologiska sjukdomstillstånd försöker vi påverka myndigheterna, men även i andra frågor vill vi tillvarata medlemmarnas intressen.

En annan viktig del av föreningens verksamhet består av att föra medlemmarna tillsamman och bryta isolering. Vi arrangerar bland annat medlemsträffar, trivselkvällar, hembesök, utflykter samt rekreationsresor inom landet.

Evenemang från denna arrangör