image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Vi Ska Med

Föreläsning: Vi Ska Med

Under åren 2015–2018 drev Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Hörselskadade och Dövblind Ungdom arbetsmarknadsprojektet Vi Ska Med.

Ellinor Persson, idag vik. verksamhetsansvarig och dåvarande projektledare, berättar om projektet på den digitala föreläsningen 20 januari. Varför var projektet så viktigt? Vilka utmaningar och möjligheter finns för döva i arbetslivet? Hur ser framtiden ut för döva på arbetsmarknaden? Efter föreläsningen är det frågestund och möjlighet till diskussion.

Föreläsningen sker digitalt på Zoom, i samarbete med Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR). Gratis - medlemskap hos SDF eller SDUR krävs.

Anmälan krävs och görs på www.stockholmsdf.se/anmalan.
Välkomna!