image of the organisation

forum SKILL

forum SKILL är en resursorganisation, som med mänskliga rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter.

Våra verksamheter består av arbetsintegrerade sociala företag, rehabiliterande kulturarbete samt en utbildningsdel där vi erbjuder föreläsningar och metodmaterial inom områden som exempelvis socialt företagande, arbetsmiljö, sexualitet och funktionalitet.

Det verksamheterna har gemensamt är att de startats i syfte att öka möjligheterna för empowerment, men också för att möta utmaningar i samhället så som utanförskap och otillgänglighet.

forum SKILL är upphandlade av Göteborgs Stad för att bedriva daglig verksamhet enligt LSS och har avtal med Arbetsförmedlingen för arbetsträning.

forum SKILL samverkar med olika aktörer inom föreningsliv, organisationer, kommun, region och utbildningar. Vi fungerar som en länk mellan forskning och praktik.

SKILL kommer från engelskans ord för färdighet, men är också organisationens ledord: samarbete, kompetens, intersektionalitet, lärande och lust.

Tycker du att detta låter bra? Har du idéer om projekt som du vill genomföra? Bolla gärna din idé med oss!

Facebooksida

Evenemang från denna arrangör