image of the organisation

Malmö Kvinnojour

Malmö Kvinnojour hjälper och stöttar kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation. Genom stöd, rådgivning och skyddsboende ges kvinnor och barn en fristad fri från våld. 

Malmö kvinnojour vänder sig till alla som definierar sig som kvinna och har utsatts för våld i nära relation. Med våld menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och/ eller materiellt våld. Det kan gälla både hot om våld och våld i fysisk bemärkelse. 

Är en i behov av råd och stöd finns Malmö kvinnojours jourtelefon, den är bemannad vardagar under kontorstid. Här erbjuds stöd och hjälp till den som utsatts för våld i nära relation. Även rådgivning och information erbjuds till anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra verksamheter. 

På Malmö kvinnojour kan du gå i stödsamtal. Jouren erbjuder även skyddad bostad för den som behöver lämna en våldsam partner eller nära familjemedlem. Stöd och rådgivning ges av utbildad personal. 

Malmö kvinnojour rekryterar kontinuerligt volontärer till verksamheten. För att veta mer om hur du kan bidra som volontär, kontakt oss. Du kan även stötta Malmö kvinnojour genom att bli stödmedlem, det gör du genom att betala in medlemsavgift, läs mer på vår hemsida.

Behöver du stöd eller vill engagera dig, då är du varmt välkommen att höra av dig!

Evenemang från denna arrangör