image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Bli RFSU-volontär på World Pride

-Information in English can be found below-

🏳️‍🌈 Nu söker RFSU Malmö volontärer inför WorldPride 🏳️‍🌈

Vill du vara med och arrangera aktiviteter och evenemang på WorldPride?
Nu söker vi på RFSU Malmö volontärer till sommarens största Pride-evenemang!
🏳️‍🌈 Vad är WorldPride?I år står Malmö Pride, tillsammans med Happy Copenhagen, värdar för WorldPride & EuroGames. Evenemanget hålls både i Malmö och Köpenhamn 12 – 22 augusti. WorldPride kommer att bjuda på Prideparader, Pride Park, Youth Pride, konst och kultur, ett gigantiskt WorldPride House och mycket mer! Allt (såklart) utifrån vad covid-restriktionerna tillåter. Du kan läsa mer om WorldPride här.

🏳️‍🌈 Vad kan jag göra som volontär hos RFSU Malmö?Som WorldPride-volontär på RFSU Malmö finns det många olika sätt att engagera sig utifrån vad just du är intresserad av! Kanske vill du vara den som planerar och samordnar aktiviteter inför WorldPride? Kanske vill du själv hålla i ett evenemang eller hjälpa till att genomföra aktiviteter under WorldPride?RFSU Malmö kommer att arrangera evenemang i alla delar av WorldPride; allt från allt från politiska panelsamtal till kultur-workshops. Detta innebär att enbart fantasin sätter gränser för vad vi tillsammans kan genomföra under årets WorldPride!Oavsett vad just du är intresserad av att göra kan vi garantera att det finns en plats för just dig och ditt specialintresse under vår medverkan i WorldPride!
🏳️‍🌈 Vem kan bli volontär?Det enda som krävs för att bli volontär är att du är medlem i RFSU Malmö. Är du inte redan medlem så blir du det enkelt på vår hemsida. Är du medlem i RFSU men tillhör inte Malmös lokalförening? Inga problem! Då stora delar av WorldPride kommer att ske digitalt så är det möjligt att engagera sig i som RFSU-volontär i WorldPride oavsett var du bor!

🏳️‍🌈 Hur blir jag volontär? Du anmäler dig genom att fylla i detta Google Formulär. Intresseanmälan är inte bindande och ditt engagemang inför och på WorldPride sker på dina egna villkor!

🏳️‍🌈 När sker första volontärsträffen?Sommarens första möte med RFSUs WorldPride-volontärsgrupp sker den 18:e maj! På mötet kommer vi bland annat att gå igenom de aktiviteter som RFSU Malmö i nuläget har tänkt att arrangera under WorldPride. Listan inkluderar bland annat panelsamtal och föreläsningar om transvård i Sverige, queer familjebildning, framtidens abortvård och mycket mer! På planeringsmötet kommer det även finnas utrymme att komma med egna förslag på aktiviteter som vi på RFSU Malmö kan genomföra tillsammans på WorldPride!Det första planeringsmötet hålls tisdagen 18:e maj kl. 18:00-19:30.Mötet kommer att ske över Zoom. En länk kommer att skickas till de som anmäler sig som volontärer i formuläret ovan.Har du inte möjlighet att närvara på första volontärsträffen? Ingen fara, du kan fortfarande engagera dig som volontär. Vi informerar kring vad du missat och ses på nästkommande möte!

🏳️‍🌈 Har du frågor?Har du frågor kring att vara volontär? Eller har du redan nu en idé på ett evenemang som du vill diskutera? Kontakta vår WorldPride-samordnare på amanda.filipsson@rfsu.se


--------------------------------------------------------------------

INFORMATION IN ENGLISH:

🏳️‍🌈 RFSU Malmö are looking for WorldPride-volunteers! 🏳️‍🌈

Do you want to participate in and arrange activities and events on WorldPride?
RFSU Malmö are now looking for volunteers for this summer's biggest Pride event!
🏳️‍🌈 What is WorldPride? This year, Malmö Pride, together with Happy Copenhagen, hosts WorldPride & EuroGames. The event will be held in both Malmö and Copenhagen 12 - 22 August. WorldPride will offer Pride Parades, Pride Park, Youth Pride, art and culture, a giant WorldPride House and much more! All (of course) based on what the covid restrictions allow.You can read more about WorldPride here.

🏳️‍🌈 What can I do as a volunteer at RFSU Malmö?As a WorldPride volunteer at RFSU Malmö, there are many different ways to get involved based on what you are interested in! Maybe you want to be the one who plans and coordinates activities for WorldPride? Maybe you want to hold an event yourself or help carry out activities during WorldPride?RFSU Malmö will arrange events in all parts of WorldPride; everything from political panel discussions to cultural workshops. This means that only our imagination sets the limits to what we can accomplish together at RFSU Malmö during this year's WorldPride!No matter what you are interested in doing, we can guarantee that there is a place for you and your special interest as a RFSU Malmö-volunteer at WorldPride!
🏳️‍🌈 Who can become a volunteer?To become a volunteer it is required that you are a member of RFSU Malmö. If you are not already a member, you can become one on our website (it’s super easy!): 
🏳️‍🌈 How do I become a volunteer?You sign up by filling out this Google Form
🏳️‍🌈 When does the first volunteer meeting take place?This summer's first meeting with RFSU's WorldPride volunteer group will take place on May 18th!
At the meeting we will, among other things, go through the activities that RFSU Malmö currently intends to arrange during WorldPride.The list includes panel discussions and lectures on Trans health care in Sweden, queer family formation, the future of abortion care and much more! At the planning meeting, you as a volunteer will also have the possibility to come up with your own proposals for activities that we at RFSU Malmö can arrange together at WorldPride!The first planning meeting will be held on Tuesday 18 May at 18: 00-19: 30.The meeting will take place over Zoom. A link will be sent to those who sign up as volunteers in the form above.Are you unable to attend the first volunteer meeting? Don't worry, you can still get involved as a volunteer! We will provide information on what you missed and we will see you at the next meeting!
🏳️‍🌈 Have any questions?Do you have any questions about volunteering? Or maybe you'd like to discuss an idea for an event? Contact our WorldPride coordinator at amanda.filipsson@rfsu.se

Fler arrangörer