image of the organisation

Odanadi Sweden

Odanadi Sweden är en stödförening till Odanadi i Mysore, Indien. Odanadi i Indien är ett hem och en fristad för kvinnor, barn och unga män som lidit offer för sexhandel, våldtäkt och övergrepp. Ordet Odanadi betyder själsfrände på språket Kannada, och på rehabiliteringsboendena är alla som är i behov av hjälp välkomna.

Ett av målen med Odanadi är att stärka de boendes självständighet och sociala tillhörighet genom att erbjuda utbildning, gemensamt ansvar för hushållet och fysiska läkande aktiviteter som yoga, meditation och karate. Inom Odanadi värderas inte personer efter vare sig kasttillhörighet, kön, religion eller ekonomisk status.

Odanadi Swedens främsta syften är att informera om och väcka uppmärksamhet kring människohandel, att arbeta mot patriarkatets förtryck och att samla in ekonomiskt stöd till Odanadi i Indien. Detta gör vi till exempel genom att anordna föreläsningar, filmvisningar och stödfester.

Genom att bli medlem i Odanadi Sweden kan du enkelt engagera dig och delta i det arbete vi gör. Du kontaktar oss lättast via Facebook eller mejl. Det går såklart lika bra att dyka upp på ett av våra arrangemang. Välkommen!

Evenemang från denna arrangör