image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Ansvarsfördelning primär- och hivvård – en jämlik vård för personer som lever med hiv i Sverige?

NY KARTLÄGGNING PRESENTERAS 
På senare tid har ett ökande antal personer som lever med hiv vänt sig till Posithiva Gruppen med frågor och oro kring ändringar i hivvården. Personer som i över 30 år vänt sig till sin hivläkare som första steg i vårdkedjan vittnar om att de allt oftare hänvisas till primärvården för all vård som inte är just hivvård. Samtidigt är primärvården i många fall inte rustad att bemöta personer med hiv på ett korrekt sätt, på grund av fördomar och okunskap.
Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Vi har även tagit reda på huruvida regionernas svar överensstämmer med patienternas egna upplevelser.

PANELSAMTAL OCH FRÅGESTUND
Personer som lever med hiv berättar om sina upplevelser och erfarenheter av primär- och hivvården. Efter panelsamtalet hålls en öppen frågestund.Anmäl dig via den här Zoom-länken.
Länk samt instruktion om hur du ansluter skickas till din mail när du fyllt i formuläret. Här hittar du inbjudan som pdf.