image of the organisation

SKV – Svenska Kvinnors Vänsterförbund

SKV, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för jämställdhet, utökad demokrati, nedrustning, fredlig konfliktlösning, hållbar utveckling och barns och kvinnors mänskliga rättigheter .

Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt med mötesverksamhet och olika projekt, samverkar med andra organisationer eller ger solidariskt stöd. Vi ger ut nättidningen Vi mänskor.

Vårt mål är ett mer solidariskt, fredligt, jämlikt och hållbart samhälle

Bli medlem för 50-500 kr.

Evenemang från denna arrangör