image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Konstutställning: Female Focus

Utställningen sammanställer konstnärer och visioner från flera latinamerikanska länder och använder fotografi för att uttrycka olika perspektiv, ifrågasätta hegemoniska synsätt men också för att föreslå nya sätt att framställa och materialisera bilder.

Vad ser det kvinnliga på och hur ser det på det? Vad innebär den kvinnliga blicken? Vi har utmanat oss själva att föreslå flera svar ("flera svar" eftersom det inte finns ett enda eller ett bestämt svar). Våra frågor förvandlades till gåtor om hur materialiteten uttryckt i texturer, ljus och skuggor visar på nya rum i de avbildade kropparna, om hur former och taktil känsla uppstår. Vi har fördjupat oss i framställningar och handlingar som brukar förknippas med kvinnliga kroppar, men också hur teman, verktyg och fotografiska tekniker kan vara handlingar av motstånd mot de begränsningar som kvinnor har utsatts för genom historien. Detta kan ses i hur en framställer det inre och det yttre, det privata och det offentliga, som avbildning av den intima persona som upphör att existera när betraktaren betraktar bilden. I denna väv av perspektiv framstår det kroppsliga som centralt för att visa förhållandet till miljön och vårt kulturarv.

– Sara & Hannah (curatorer)