Personuppgifter

När du använder Agenda: Jämlikhet får du lämna samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Det kan tex handla om att du ansöker om att bli volontär, lägger upp ett event eller skickar meddelande till oss i sociala medier.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer samt övriga uppgifter i formulären som kan kopplas till dig som person.

Det är viktigt för oss att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med de lagar som gäller. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakt

Agenda: Jämlikhet ansvarar för att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med de lagar som gäller och är därför personuppgiftsansvarig.

Agenda: Jämlikhet
Org.nr 802497-5792
Mail: info@agendajamlikhet.se

Kontakta oss

Har du allmänna frågor eller funderingar?
Maila info@agendajamlikhet.se

Har du tips?

Har du tips på evenemang, organisationer eller annat i Göteborg, Stockholm eller Malmö för oss att publicera? tips@agendajamlikhet.se

Kontaktpersoner

Agenda: Jämlikhet Göteborg

Anna Lindeborg anna@agendajamlikhet.se

Agenda: Jämlikhet Stockholm

Sofie Ekman sofie.ekman@agendajamlikhet.se
Styrelse för Agenda: Jämlikhet

Sofie Ekman, Ordförande,
sofie.ekman@agendajamlikhet.se

Sara Egeskog, Vice ordförande,
sara.egeskog@agendajamlikhet.se

Anna Lindeborg, Kassör,
anna@agendajamlikhet.se

Louise Öhlund, Ledamot,
louise.ohlund@agendajamlikhet.se