Riktlinjer för publicering

Agenda: Jämlikhet arbetar för att göra det enklare för människor att ta steget att engagera sig för jämlikhet. Det gör vi genom att vara en plattform som kopplar samman privatpersoner med jämlikhetsorganisationer och initiativ. I vår eventkalender samlar vi evenemang som på olika sätt handlar om jämlikhetsfrågor. Evenemangen kommer från olika organisationer och arrangörer som jobbar med olika jämlikhetsfrågor. Jämlikhetsorganisationer kan också publicera organisationsprofiler på sidan för att underlätta för människor att engagera sig och bidra i organisationen.

Jämlikhet är ett brett begrepp som inkluderar flera olika typer av orättvisor och ojämlikheter. Vi samlar organisationer och grupper som jobbar med frågor som:

– ekonomisk och social utsatthet
– kön
– könsidentitet eller uttryck
– etnisk tillhörighet
– religion eller annan trosuppfattning
– funktionsförutsättningar
– sexuell orientering
– ålder

Det finns inte en samlad jämlikhetsrörelse, utan en uppsjö av olika organisationer, aktörer, grupper och arrangörer som jobbar med olika frågor och har olika utgångspunkter, erfarenheter och handlingsstrategier. Alla dessa refererar vi till som jämlikhetsorganisationer.

Målet med Agenda: Jämlikhet är inte att skapa någon slags ”enad front” där alla ska gå samman och ”komma överens”. Tvärtom ser vi Agenda: Jämlikhet som en plats där det finns utrymme för olikheter, för livliga och utvecklande diskussioner, utbyten av erfarenheter och möjligheter till nya samarbeten. Alla jämlikhetsfrågor och -organisationer ska ha en plats och alla ska kunna hitta något att engagera sig i eller bidra i, oavsett jämlikhetsfråga.

Syfte med riktlinjerna

Syftet med riktlinjerna för publicering av organisationsprofiler och events är att
– Tydliggöra vem eller vilka som får publicera organisationsprofiler och events på Agenda: Jämlikhets plattform samt i vilket syfte
– Säkerställa att de events och organisationsprofiler som publiceras överensstämmer med Agenda:Jämlikhets värdegrund och verksamhetssyfte.

Läs våra riktlinjer

Publicering av organisationsprofil

Publicering av evenemang

Kontakt

Kontakta oss gärna om ni har frågor om våra riktlinjer: info@agendajamlikhet.se

Kontakta oss

Har du allmänna frågor eller funderingar?
Maila info@agendajamlikhet.se

Har du tips?

Har du tips på evenemang, organisationer eller annat i Göteborg, Stockholm eller Malmö för oss att publicera? tips@agendajamlikhet.se

Kontaktpersoner

Agenda: Jämlikhet Göteborg

Anna Lindeborg anna@agendajamlikhet.se

Agenda: Jämlikhet Stockholm

Sofie Ekman sofie.ekman@agendajamlikhet.se
Styrelse för Agenda: Jämlikhet

Sofie Ekman, Ordförande,
sofie.ekman@agendajamlikhet.se

Sara Egeskog, Vice ordförande,
sara.egeskog@agendajamlikhet.se

Anna Lindeborg, Kassör,
anna@agendajamlikhet.se

Louise Öhlund, Ledamot,
louise.ohlund@agendajamlikhet.se