image of the organisation

Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom till 2030. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. 

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen.

Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. Vad som krävs för att avskaffa hunger skiljer sig från land till land. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas? Tre grundkomponenter avgör om vi tillsammans ska kunna skapa hållbara förändringar effektivt: social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter

Hungerprojektet på Facebook.

Hungerprojektet på Flickaplattformen.

Evenemang från denna arrangör