image of the organisation

FATTA

FATTA är en rörelse som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. FATTA är sprungen ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. En frustration som fick organisationerna Crossing Boarders och Femtastic att gå samman och agera. Resultatet blev FATTA. 

FATTA bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor. De insamlade berättelserna ligger även till grund för en låt och musikvideo av artisterna Cleo, Syster Sol, Kristin Amparo och Nasteho Osman. 

2013 var ett år då vi gång på gång matades med uppmärksammade exempel på hur sexualbrottslagstiftningen inte fungerar. Första juli trädde visserligen en skärpning av lagen i kraft men kravet om samtycke uteblev. Enligt Brottsförebyggande Rådet anmäldes 17 400 sexualbrott under 2013, varav 5 900 rubricerades som våldtäkt. De anmälda våldtäkterna minskade med fem procent jämfört med föregående år men sett över en tioårsperiod har de anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt. (Källa:BRÅ)  Människor har tappat förtroende för rättsväsendet och väljer att inte anmäla för att slippa den förnedring som kan uppstå. Vi behöver ett fungerande rättsväsende där sexualbrott tas på allvar, och vi behöver det nu!

Evenemang från denna arrangör