image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Barnrättsperspektivet & Access to Justice

Access to Justice, det vill säga rätten att få tillgång till rättssystemet, är en mänsklig rättighet. Men hur ser möjligheterna ut för barn och unga i praktiken? Med avstamp i Skurup kommuns beslut om slöjförbud beskrivs utmaningar och möjligheter för tillgång till diskrimineringslagen och barnkonventionens skydd, med fokus på religion och etnicitet. Anjali Haryana och Therese Rolfsdotter presenterar lärdomar från projektet Aktion som metod. I ett panelsamtal belyser Hadil Hoseini, projektledare och ungdomsledare på Möllans Basement och Lena Svenaeus, filosofie doktor, jurist och tidigare JämO, olika perspektiv på Access to Justice.

Anmält dig direkt här!

Fler arrangörer