image of the organisation

Action Aid

Grunden för allt vårt arbete är dessa gruppers ägarskap över verksamheten och roll som förändringsaktör. Kvinnor och ungdomar är de mest prioriterade målgrupperna. Vår förändringsteori är att social rättvisa kan uppnås genom individuell och kollektiva aktioner som förändrar orättvis och ojämlika maktstrukturer. Vi tror att aktiva och organiserade människor kan utveckla och driva den här förändringen, påverka maktstrukturer och utveckla rättvisa och hållbara alternativ. 

Evenemang från denna arrangör