image of the organisation

Stiftelsen 1000 Möjligheter

Stiftelsen 1000 Möjligheter är en idéburen feministisk ​organisation som stöttar och stärker unga och arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi arbetar med våld i ungas nära relationer och med unga i prostitution och människohandel. Vi erbjuder bland annat chattstöd online, gruppstöd och IRL-stöd på vår 1000Mottagning i Stockholm dit alla unga kan komma gratis och utan remiss.

Evenemang från denna arrangör