image of the organisation

Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån är en av Sveriges största ideella organisationer med fokus på att öka gemenskapen i samhället mellan nya och etablerade svenskar. Det gör vi genom kompismatchningar, mentorprogram och opinionsbildning. Vi på Nya Kompisbyrån tror på ett samhälle där vi möts som människor. För när människor möts och bygger vänskapsrelationer då minskar vi fördomar och ökar gemenskapen istället. Så skapar vi ett mer inkluderande Sverige – en kompismatchning åt gången!

Fram till idag har NKB matchat ihop över 44 000 nya och etablerade svenskar med varandra. Deltagarna som matchats av NKB är mellan 18–90 år med ursprung från över 130 länder. För mer information om NKB verksamhet, besök www.nyakompisbyran.se

Nya Kompisbyrån på LinkedIn

Evenemang från denna arrangör