image of the organisation

KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning

KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet är ett specialbibliotek inom Göteborgs universitetsbibliotek. Här finns litteratur om kvinnohistoria och genusforskning, liksom arkivmaterial från enskilda kvinnor och kvinnoorganisationer.

KvinnSam grundades 1958 av Asta Ekenvall och Rosa Malmström, som var bibliotekarier på Göteborgs UB, samt Eva Pinéus, ordförande för göteborgsavdelningen av Fredrika Bremer-förbundet. Deras mål var bland annat att göra det lättare att hitta litteratur om kvinnor och kvinnors förhållanden och att underlätta för kvinnliga forskare att publicera sin forskning.

Idag är KvinnSam en av de största institutionerna i sitt slag i Europa. Utöver att vara ett bibliotek och arkiv över kvinnohistoria och genusforskning producerar KvinnSam flera databaser. Databasen KVINNSAM är den största databasen i Norden innehållande genusforskning. I databasen GENA kan man söka svenska avhandlingar med genusperspektiv.  

KvinnSam har arkivsamlingar efter personer som till exempel Elin Wägner, Sonja Åkesson och Barbro Alving, samt föreningar som har varit av betydelse för kvinnorörelsen och genusforskning. Arkiven är sökbara i plattformen Alvin

KvinnSams sex kvinnohistoriska portaler belyser olika aspekter av svensk kvinnohistoria, exempelvis kampen för rösträtt och utbildning och 1960- och 1970-talens kvinnohistoria. 

Välkommen att besöka oss på biblioteket och på webben!  

Evenemang från denna arrangör