image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Stoppa angiverilagen: Manifestation i Göteborg

SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället. Därför demonstrerar vi på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg 17 september!

🔥 VARFÖR PROTESTERAR VI? 🔥
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas - ofta till förtryck, diktatur och livsfara. Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola. Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs. Denna demonstration samlar alla som vill protestera.

🔥 ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM 🔥
Följande organisationer har hittills (13 september) ställt sig bakom demonstrationen:

 • Amnesty International
 • Rosengrenska stiftelsen
 • Ingen Människa är Illegal Göteborg (IMäI)
 • Social Work Action Network Sweden (SWAN)
 • Allt åt Alla Göteborg
 • Socialarbetare För Social Aktion (SFSA)
 • #socialarbetareangerinte
 • Ensamkommandes förbund
 • AGAPE
 • Papperslös inte värdelös
 • Samidoun Göteborg
 • Greek Migrant Solidarity
 • Förbundet tillsammansskapet
 • Kampanjen Håll ihop Sverige
 • Föreningen Hjärta
 • Läkare mot rasism
 • Nätverket NU ÄR DET NOG!
 • Kampanjen "Riv Tidöavtalet"
 • Akademikerförbundet SSR
 • Vårdförbundet
 • Agera Göteborg
 • Fackförbundet Vision
 • Skiftet
 • Individuell Människohjälp (IM)
 • Räddningsmissionen
 • Kvinno- och tjejjouren Ada
 • Folkmusiker mot rasism
 • FORSA Väst, föreningen för forskning och praktik i socialt arbete
 • Björkåfrihet
 • Civil Rights Defenders
 • Flyktinggruppernas riksråd (FARR)
 • SAC syndikalisterna
 • Skyddsvärnet Göteborg
 • Nätverket Biblioteket anger inte
 • Göteborgs Barnmorskesällskap
 • Interkulturella Städer
 • Peace Works
 • Ungdomsarbetare anger inte!
 • RFSL Newcomers
 • Agenda: Jämlikhet

Alla partipolitiskt obundna organisationer som delar demonstrationens syfte och värderingar är välkomna att ställa sig bakom demonstrationen. Kontakta swaninternational.sweden@gmail.com om ni vill göra det.

Pressansvarig: Joel 0725505799, joel.malmgren@outlook.com

🔥 HUR KAN JAG HJÄLPA TILL? 🔥
Viktigaste stödet du kan göra: sprid och bjud in till eventet, t.ex. i dina sociala medier eller på ditt jobb!
Du kan också hjälpa till på plats, t.ex. som demonstrationsvärd (något Polisen kräver för tillstånd) eller fotograf. Om du vill hjälpa till som demonstrationsvärd, kontakta SWAN: swaninternational.sweden@gmail.com

🔥 ANDRA SÄTT ATT PROTESTERA 🔥
Utöver demonstrationen kan du:

 • Alla: skriv under Skiftets namninsamling mot angiverilagen
 • Vårdarbetare: lova att inte ange patienter
 • Lärare: lova att inte ange elever
 • Socialarbetare: lova att inte ange klienter
 • Bibliotekarier har redan haft ett upprop som 2300 bibliotekarier skrev under.
 • Alla: Civil Rigths Defenders sida BackaDemokratin för att följa och protestera mot antidemokratiska förändringar.

  “I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.” Martin Niemöller

  Moderaterna jämförde själva SD:s förslag om angiverilagar med DDR, Nordkorea och Nazityskland år 2018 (källa: Sveriges Radio). Fem år senare sviker de sina värderingar och följer helt Sverigedemokraternas krav.
  Nu måste vi protestera och stå upp för alla människors lika värde. Kom till Gustaf Adolfs Torg på söndag den 17 september 15:00 och säg NEJ till angiverilagen!

Fler arrangörer