image of the organisation

Näktergalen

Näktergalen är en mentorsverksamhet som startade vid Malmö högskola 1997 där studenter ansöker om att bli mentorer åt barn i åldern 8-12 år. Mentorer och barn träffas en gång per vecka, efter skoltid, under åtta månader, för att göra gemensamma aktiviteter tillsammans.

Grundidén är ömsesidig glädje och lärande och verksamhetens långsiktiga mål är att bidra till en breddad rekrytering vid högskolan. Sedan start för 19 år sedan har cirka 2500 studenter och barn deltagit i verksamheten. Mentorer som själva haft mentor som barn återfinns nu även på högskolan. Verksamheten har rönt stort intresse både nationellt och internationellt och finns idag vid 24 olika universitet och högskolor i Sverige och övriga Europa.

Överallt kan vi se människor göra personliga val – att vara medmänniskor. Även du kan göra ett val – bli mentor i Näktergalen!    

 Som mentor får du:

  • Värdefulla erfarenheter som du inte kan läsa dig till
  • 3000:-
  • Ett arbetsintyg
  • Utbildning och handledning 

Evenemang från denna arrangör