image of the organisation

Passalen

Passalen är en ideell allmännyttig förening med syfte att verka för ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, har rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Vi arbetar framförallt med fritidsfrågan men även rätten till ett meningsfullt arbete. Vår fokusgrupp är barn och unga med funktionsvariation. Passalens verksamhet är föräldrafri och utvecklas utifrån våra medlemmars tankar och behov. I nära samarbete med övriga fritidssektorn utvecklar vi integrerade kvalitativa fritidsaktivteter. Du som tror på Passalens strävan mot ett samhälle där alla kan leva ett aktivt och meningsfullt liv är varmt välkommen som medlem. Som medlem får du Passalens nyhetsbrev, förmånliga  erbjudanden kring våra aktiviteter samt känslan av att stötta en verksamhet som gör mycket gott. För mer info:  Instagram: passalen Facebook-sida

Evenemang från denna arrangör