image of the organisation

Ship to Gaza

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.

Ship to Gaza är ett initiativ för praktisk solidaritet med Gazas befolkning.

Ship to Gaza är en ideell och fredlig solidaritetshandling från människa till människa.

Blockaden mot Gaza har pågått sedan 2007, och den förnekar Gazas invånare deras grundläggande mänskliga rättigheter i strid med internationell lag.

Blockaden ska hävas - inte lättas!

För att häva blockaden behövs insatser såsom att sprida kunskap om situationen på Gazaremsan och vad blockaden innebär. Man kan skriva insändare, starta studiecirkel, samla pengar mm.

Du kan bli medlem Ship to Gaza genom att betala in medlemsavgiften på 100 kronor. Du gör det enklast genom att gå in på hemsidan, www.shiptogaza.se, och klicka på Bli medlem.

På hemsidan hittar du också information om Ship to Gaza.

Det är inte säkert att det finns någon lokalgrupp på din hemort men ta kontakt med någon av talespersonerna så kan du veta mer om vad som är på gång just nu.

Evenemang från denna arrangör