image of event

Tiden för detta event har passerat

UPPTÄCK MER

Handbok för en bättre värld

De globala hoten känns alltmer påtagliga, krig, kärnvapen, klimatförändringar, pandemier och ett ökande antal auktoritära regimer. Vår världsordning fungerar inte som den borde. Hur ska vi hantera de utmaningar som hotar hela vår mänsklighet?

Detta samtal utgår från Jan Eliassons nyligen publicerade memoarer ”Ord och handling”. Vilka lärdomar finns att hämta från en lång erfarenhet i världspolitikens centrum? Hur går vi faktiskt och praktiskt till väga för att skapa en bättre värld?

I rapporten Common Security 2022, framtagen av en internationell kommission, finns tankar och rekommendationer kring hur vi tar oss an de globala hoten utifrån begreppet gemensam säkerhet. På vilket vis kan ett 40 år gammalt koncept vara användbart i dag? Med Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, och Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center.

Arrangör: Olof Palmes Internationella Center och Albert Bonniers förlag.
Scen: Globala Torgets stora scen, H-hallen, plan 1 på Bokmässan.

**Eventet är gratis på Facebook. För att kunna ta del av programmet på plats på Bokmässan krävs en entrébiljett.

Fler arrangörer