image of the organisation

Ort till Ort

Ort till Ort är ett nätverk mellan individer och organisationer som praktiserar solidaritet mellan olika kamper i Stockholmsförorter. Dessa orter kännetecknas av en växande utförsäljning av allmännyttan, nedskärningar av samhällsservisen och privatiseringar. Befolkningen i dessa områden består av låglönearbetare, studenter, pensionärer, daglönare, barnfamiljer, nyanlända samt människor som exkluderats från eller är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden. Gemensamt drabbas vi av klassamhället.

Syftet med nätverket är att ge stöd i pågående eller kommande konflikter. Genom långsiktigt, ansvarsfullt arbete vill vi verka för att stärka solidariteten mellan alla människor som bebor Stockholms förorter och flytta fram deras positioner gentemot statens och kapitalets intressen. Nätverket arbetar utomparlamentariskt och välkomnar dem som valt att arbeta på samma sätt. Det är öppet för alla som kämpar för en rättvis fördelning av samhällets resurser efter devisen ”av var och en efter förmåga, till var och en efter behov” samt för alla som kämpar för en generös och tolerant social gemenskap utan några som helst typer av förtryck.

Evenemang från denna arrangör