image of the organisation

RFSU Malmö

RFSU Malmö är partipolitiskt och religiöst obundna och arbetar med att sprida en fördomsfri och öppen syn på och information om sex och samlevnadsfrågor. Vi är en ideell förening med omkring 500 medlemmar. Engagemang hos oss kan se olika ut: arrangera en föreläsning, delta i en studiecirkel eller informera om sexualpolitik.

Vår vision är ett öppet och fritt samhälle, där den sexuella mångfalden och de sexuella möjligheterna får komma till uttryck och där alla kan känna sig trygga i sin sexualitet. Vår vision och verksamhet präglas av de tre friheterna RFSU arbetar för och med: Friheten att vara. Friheten att välja. Friheten att njuta.

Evenemang från denna arrangör