image of the organisation

Amnestys Kvinnorättsgrupp Göteborg

Amnesty är en global organisation som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. I Kvinnorättsgruppen väljer vi att fokusera extra mycket på de kampanjer och aktioner inom Amnesty som berör kvinnor och deras rättigheter, eller frånvaro av desamma.

Kvinnorättsgruppen i Göteborg arbetar med en mängd olika aktiviteter som varierar efter tid och medlemmar; allt från utåtriktade aktioner på stan till interna workshops, informationstillfällen på skolor och brevskrivning. Vad vi än anordnar ser vi dock alltid till att ha aktuella vädjanden på plats som besökare kan skriva under, som ämnar att stärka individers mänskliga rättigheter. Vi brukar ses på Amnestys kontor eller hemma hos någon, och vilken Amnestymedlem som helst är varmt välkommen att delta!

Du når oss på kvinnorattsgruppen.goteborg@mail.amnesty.se, och där kan du självklart ställa vilka frågor som helst. Vill du veta mer, gå in på hemsidan!

Evenemang från denna arrangör