image of the organisation

Kvinna till Kvinna, Malmö

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras inflytande och makt ska öka. Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Samarbetsorganisationerna skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser. De arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter, motverkar våld mot kvinnor och människohandel. Kvinna till Kvinna bedriver också påverkansarbete i Sverige och internationellt med målet att öka kvinnors representation i fredsprocesser.

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse och har därför inga medlemmar. Kvinna till Kvinna har däremot frivilliga informatörer knutna till organisationen, personer med ett engagemang för våra frågor. Som informatör hjälper du Kvinna till Kvinna i arbetet med informationsspridning och/eller insamling. I Malmö finns en aktiv informatörsgrupp som träffas några gånger i månaden för att planera och arrangera evenemang, föreläsningar, filmvisningar och mycket mer!

Intresserad av att engagera dig som informatör eller att samarbeta med oss? Hör av er!

Kvinna till Kvinnas informatörer erbjuds en introducerande utbildning där temat är kvinnor, fred och säkerhet.

Kontakt
Kvinna till kvinna på Facebook

Informatörsgruppen Malmö: kvinnatillkvinna.malmolund@gmail.com

Evenemang från denna arrangör