image of the organisation

West Pride

West Pride är ideell förening och en gratis kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur. Vår vision är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-­personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -­uttryck. En kan engagera dig genom att bli medlem i vår förening, arbeta ideellt som volontär eller platschef under verksamhetsåret eller festivalen, vara arrangör till programpunkter eller vara samarbetspartner till organisationen. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. West Pride skapar mötesplatser för människor kring konst, kultur och hbtq­-frågor får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

Evenemang från denna arrangör