image of the organisation

Feministiska Juriststudenter Göteborg

Feministiska Juriststudenter Göteborg (FEMJUR Gbg) är en förening för juriststudenter som är intresserade av feministiska och normkritiska frågor. Vårt syfte är att utgöra ett komplement till utbildningen där vi arrangerar de föreläsningar, diskussionsträffar och studiecirklar vi tycker saknas på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. FEMJUR är en plattform för de juriststudenter som vill diskutera och analysera juridik ur ett normkritiskt och intersektionellt genusperspektiv. Verksamheten ska drivas av studentinitiativ och vi har olika arbetsgrupper för det som medlemmarna vill ägna sig åt. Det kan vara att förbättra specifika kurser genom att bjuda in föreläsare med särskild sakkunskap, anordna diskussionsträffar om aktuella ämnen eller arrangera studiesociala aktiviteter. En förhoppning är att framöver påverka och samarbeta med institutionen genom att visa vad studenterna saknar och efterfrågar.
FEMJUR är en nationell föreningsrörelse och Göteborg har systerföreningar vid universiteten i Uppsala och Lund.
Våra evenemang är öppna för alla intresserade, inte enbart juriststudenter. Om du är juriststudent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kan du bli registrerad medlem här! Vill du vara med eller har du någon bra idé på verksamhet? Skicka ett mail till femjur.gbg@gmail.com, skicka PM till vår Facebook-sida eller prata med oss på något av våra event. FEMJUR Göteborgs styrelse väljs varje vårtermin. Facebook-sida Mer info på kårens hemsida Instagram och Twitter: @femjurgbg

Evenemang från denna arrangör