image of the organisation

Tamam Göteborg

Tamam Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang. Vårt mål är att bryta ner de hinder som står i vägen för att unga människor med olika bakgrunder ska få en chans att lära känna varandra och bli vänner. Vänskap är inte något man kan tvinga fram – men man kan skapa förutsättningarna! Utifrån mottot ”Vänskap utan gränser” arbetar vi därför med att skapa nya sociala mötesplatser som också kan utgöra en plattform för ungas samhällsengagemang och uppmuntra och stödja egna initiativ. I Göteborg driver Tamam ett Språkcafé vars främsta målgrupp är eleverna på Center för Språkintroduktion. Vi ses varje måndag på Älvstrandens Bibliotek mellan klockan 15-17 för att umgås, fika och erbjuda möjligheten att öva sin svenska. Alla är välkomna! Du kan stödja oss genom att bli medlem eller engagera dig i vår verksamhet! Vi finns på Facebook  Instagram: @tamamworld och vår hemsida. Du kontaktar oss smidigast via mejl!

Evenemang från denna arrangör