image of the organisation

Fanos

Fanos blev en officiell förening i augusti 2012 och är grundad av unga aktivister som kände ett gemensamt behov av en förening. Fanos anordnar allt ifrån kulturella event i underhållningssyften till demonstrationer och konferenser i Göteborg. Vi arbetar också med integrationsfrågor i form av stöd och vägledning för nykommande personer med avsikten att underlätta orientering och etablering i samhället för dem.  Utöver det arbetar vi också med att utveckla sport- och fritidsprogram.

Vi har nyligen också startat studiecirklar bestående av modersmål (främst Dari i detta fall), musik och läxhjälp där man har möjlighet att få hjälp med bland annat det svenska språket. Vårt huvudsyfte är att tillsammans utveckla våra gemensamma intressen, öka kunskapen bland våra unga, känna sympati och empati för varandra samt att helt enkelt bara umgås och njuta av varandras sällskap.  

Alla är välkomna att vara med i föreningen eller delta i våra aktiviteter. Mer information om oss hittar ni på Facebook och på vår hemsida

Evenemang från denna arrangör