image of the organisation

Individuell Människohjälp (IM) Stockholm

Vi erbjuder bland annat språkfika, läxhjälp, matchning för att få en kompis och föreningsguidning för ungdomar.  Vår drivkraft är ett öppet samhälle där människor stärks i mötet med varandra. För oss handlar det om att skapa möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. IMs arbete bedrivs utifrån principerna engagemang, närhet, samverkan, hjälp till självhjälp, helhetssyn och långsiktighet. IMs arbete genomsyras av perspektivet från männi­ska till människa.

Evenemang från denna arrangör