image of the organisation

Synskadades Riksförbund Göteborg

SRF Göteborg är både distrikt- och lokalförening i Synskadades Riksförbund. Vi är till för alla åldrar och vänder oss i första hand till personer med synnedsättning.

Vid sidan av subventionerade kurser, resor och andra aktiviteter samt arrangemang för våra medlemmar, bedriver vi helt partipolitiskt och religiöst obundet påverkansarbete i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda Öckerö.

En av SRF Göteborgs främsta byggstenar handlar om att tillvarata de mänskliga rättigheterna så att personer med synnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Det övergripande målet för all vår verksamhet är att åstadkomma ”frihet i vår vardag”.

Frågor vi driver

  • Tillgänglig information
  • Fysisk tillgänglig omgivning
  • Tillgängligt resande
  • Inkluderande skola och arbetsmarknad
  • Förbättrad re- och habilitering
  • Social och kulturell delaktighet
  • Insiktsfullt bemötande

Du kan stödja vårt arbete eller ta del av våra aktiviteter eller stora kursutbud genom att bli medlem för endast 250:-/år.

Varmt välkommen att kontakta oss på:
031-7272238 eller kansli@srfgoteborg.se

Adress:
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 10
414 53 Göteborg

Vi finns tillgängliga: Mån-Tors 09.00 -16.00 (Lunch 12.00 - 13.00)

Evenemang från denna arrangör