image of the organisation

LÖN HELA DAGEN!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen. Såhär har det sett ut sedan början av 1980-talet.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Kampanjens mål

- Lika lön för lika och likvärdigt arbete
- Att kvinnor ska få lön hela dagen

Våra krav för att nå dit

Vi i 15:57-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer tre krav:

- Jämställd föräldraförsäkring
- Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
- Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Bakgrund

Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har lönegapet minskat med 1,1 procentenheter. Vi har rört oss från kl. 15:51 till kl. 15:57. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. 15:57-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, men då krävs politisk vilja och kraftfulla åtgärder. Vi kommer att finnas ända tills vi nått jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.

Runt om i landet arrangeras också evenemang och manifestationer. Läs mer här. Vill du vara med och engagera människor på din ort? Hör av dig till info@sverigeskvinnolobby.se. 

Evenemang från denna arrangör