image of the organisation

Demokratipiloterna

Demokratipiloterna är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som driver Dynamo, ett kulturellt och socialt center som ligger på Södermannagatan 38, ett stenkast från Nytorget. Vi vill skapa möten mellan människor och främja demokrati och mångfald. Vi strävar efter att Dynamo ska vara en icke-stigmatiserande plats där alla känner sig välkomna – oavsett bakgrund, etnicitet, klass, sexualitet, könstillhörighet, ålder, funktionsuppsättning m.m.  

Evenemang från denna arrangör