image of the organisation

DHR Göteborgsavdelningen

Göteborgsavdelningen är en underorganisation till förbundet DHR som arbetar för ett jämlikt samhälle även för oss som lever med nedsatt rörelseförmåga. Vi har ca 600 medlemmar i Göteborgsområdet och arbetar främst med rätten till fysisk tillgänglighet. Målet med vårt arbetet är ett jämlikt och öppet samhälle för alla. Vi jobbar med påverkansarbete genom nätverksarbete och sociala medier. Rättighetspolitisk påverkan genom t.ex. de olika råd som finns i stadsdelarna. En kan bli medlem och delta på våra olika aktiviteter samt delta i diskussioner på våra sociala medier. Facebook: DHR Göteborgsavdelningen Twitter: @DHRGoteborg

Evenemang från denna arrangör