image of the organisation

Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom att:
  • erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • erbjuda utbildningar och informationsinsatser kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • finnas till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne.
Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas värdighet och rätt att inte bli diskriminerad. Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation. Telefon 040-63 65 140 Telefontid för juridisk rådgivning: onsdagar kl. 12.00-16.30

Evenemang från denna arrangör