image of the organisation

Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Röda Korsets Ungdomsförbunds ledord är kärlek och respekt. Vi ställer upp för humanitet och allas mänskliga rättigheter, vi står upp mot inhumana förhållanden och rasism. Arbetet vilar på en feministisk grund, med det menar vi en strävan efter jämlikhet och jämställdhet – alla människors lika förutsättningar, oavsett kön, etnicitet, klass, sexualitet, ålder eller funktionalitet etc. Med kön avses såväl biologiskt, juridisk kön som könsidentitet och könsuttryck. Vi vill se ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och låter humanitära värderingar genomsyra hela asylprocessen. Mottagandet av barn och unga bör individanpassas mer och det måste säkerställas att kommuner har kunskaper och resurser för att se till barnets bästa. Barnets bästa ska sättas främst och barn och unga som söker asyl ska behandlas värdigt.

I RKUF Göteborg samlas vi Göteborgsbaserade som har en vilja att på ett eller annat sätt ta vara på jorden och dess innehåll. Det kan innebära att chatta med ungdomar som känner sig ensamma, hjälpa andra med läxor, arrangera ett seminarium, sprida vårt budskap på mässor eller åka till ett ankomstboende för nyanlända asylsökande. Listan tar slut där vår fantasi gör det.

För tillfället har vi 12 stycken verksamheter runtom i Göteborg så se dig runt bland våra verksamheter och tveka inte att kontakta oss om det skulle uppstå några frågor.

Våra verksamheter hittar du på www.rkuf.se/goteborg

Mer om oss på vår Facebook eller vår Instagram

Evenemang från denna arrangör