image of the organisation

Tilia

Föreningen Tilia grundades av Annesofie Blixt 2012. Tilia arbetar förebyggande, stödjande och opionsbildande för ungas psykiska hälsa. 
I det förebyggande arbetet föreläser och utbildar vi barn, unga och vuxna över hela landet. 

I det stödjande arbetet finns vi tillgängliga rikstäckande 365 dagar om året i en stödchatt, som är öppen varje kväll 21-22.30. Vi erbjuder även lägerverksamhet, där alla unga från hela landet kan söka sig till. 

I det opinionsbildande arbetet lyfter vi ungas röster främst i vår årliga medverkan i politikerveckan i almedalen men också i podd, blogg, i kampanjer men också genom den temadag Tilia instiftat den 4 september, "Dagen för ungas psykiska hälsa". 

Tilias vision är: Tillsammans för ungas psykiska hälsa.

Evenemang från denna arrangör