image of the organisation

Nätverket 50/50

Nätverket 50/50 initierades som ett projekt 2006, och har sedan dess vuxit till ett nationellt nät av organisationer som verkar för balans och jämvikt på och runt musikscenen i hela Sverige. Idag består nätverket av representanter från våra olika studieförbund i Sverige, och håller dessutom på att byta namn och kostym. 

Nätverket fungerar som en nationell plattform för att utveckla metoder och sprida erfarenheter i frågor kring inkludering och jämställdhet i musiklivet. Nätverket verkar för implementering, utveckling, opinionsbildning och utbildning för att vårt musikliv ska innefatta alla. För att nå dit behöver medvetenheten öka på många plan: medvetenheten om hur unga bjuds in till musikundervisning och cirklar, om vilka artister som ligger längst upp i arrangörernas kontaktlistor, vilka ljudtekniker som bokas och vilka musikledare som anställs.

Genom åren har nätverket arrangerat allt ifrån paneldebatter till konserter, deltagit i föreläsningar och på galor, sammanställt listor på musiker till bokningsbolag - samt utfört lobbyarbete.

Dessa studieförbund är i nuläget med: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Evenemang från denna arrangör