image of the organisation

Unga Rörelsehindrade Stockholm

Unga Rörelsehindrade Stockholm är en intressepolitisk ideell organisation som har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Vår målsättning är att vara aktiva i debatter i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och vi ska jobba för att funktionsnedsättning ska ses som en naturlig del av mångfalden. Föreningen vill aktivt arbeta för att upplysa och informera medlemmarna om unga rörelsehindrades rättigheter och skapa medvetenhet kring detta. 

Alla kan engagera sig - Föreningen vill "sänka trösklarna" inte bara ur ett samhälleligt perspektiv utan också möjligheten för medlemmar att engagera sig i föreningen. Detta bland annat genom kampanjer på sociala medier. Vi arbetar mycket med erfarenhetsutbyte där vi ser viktiga synergieffekter i att både bilda opinion och föra fram den enskilde medlemmens röst, samt även för personlig utveckling.

Medlemskapet är gratis första året, därefter 60kr/år. Medlem blir man via länk som finns på hemsida samt sociala medier.

Evenemang från denna arrangör