image of the organisation

Gender and Development in Practice (GADIP)

GADIP - Gender and Development in Practice, (sv. Genus och utveckling i praktiken) är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Syftet är att skapa ett forum för forskare och aktivister att mötas och föra dialog kring genus- och utvecklingsfrågor såväl i Sverige som internationellt.

GADIP är ett nätverk för feminister inom akademien och aktivistorganisationer som är intresserade av ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi samverkar med det europeiska nätverket WIDE + (Women in Development Europe+) och har sedan 2007 inkluderat mer än 60 praktikanter från 33 olika organisationer och ett antal forskare från olika universitet i Sverige. GADIP startade som ideell förening 2012 ledd av en arbetande styrelse med lika antal akademiker och praktiker och med säte i Göteborg. 

Är du intresserad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker och vill lägga ett genusperspektiv på utvecklingsfrågor internationellt? Vill du jobba för att främja kvinnors inflytande, ekonomisk jämlikhet och fred? Är du feminist och vill jobba med  världsförändringsarbete? Då skall du bli medlem i GADIP!

Som enskild medlem betalar du 50 kr/år, som organisation 100 kr/år till Bg 354-3295

För mer information kontakta oss gärna via mail!

Evenemang från denna arrangör